Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ Tre Long

Báo cáo Trách nhiệm Xã hội năm 2020 của Công ty TNHH Long Bamboo Technology Group

Năm 2020, Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ Tre Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”) sẽ tiếp tục tuân thủ triết lý kinh doanh của chi phí thấp, ô nhiễm và chất lượng cao. Vừa theo đuổi lợi ích kinh tế, vừa tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đối xử chính trực với nhà cung cấp và khách hàng, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đồng và các thực hiện phúc lợi công cộng khác, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và hài hòa của bản thân công ty và xã hội , và tích cực hoàn thành các trách nhiệm xã hội của mình. Báo cáo thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty cho năm 2020 như sau:

1. Tạo ra hiệu suất tốt và ngăn ngừa rủi ro kinh tế

(1) Tạo hiệu quả hoạt động tốt và chia sẻ kết quả kinh doanh với các nhà đầu tư
Ban lãnh đạo của công ty lấy việc tạo ra hiệu quả hoạt động tốt làm mục tiêu kinh doanh, tối ưu hóa quản lý doanh nghiệp, tăng chủng loại và chủng loại sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục khám phá thị trường quốc tế về đồ nội thất bằng tre, và quy mô sản xuất và bán hàng đạt một bước mới cao. Đồng thời coi trọng bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư để nhà đầu tư được Chia sẻ đầy đủ kết quả hoạt động của công ty.
(2) Cải thiện kiểm soát nội bộ và ngăn ngừa rủi ro hoạt động
Theo đặc điểm kinh doanh và nhu cầu quản lý, công ty đã thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ, thiết lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ cho từng điểm kiểm soát rủi ro, cải tiến quỹ tiền tệ, kinh doanh, mua sắm và cung ứng, quản lý tài sản cố định, kiểm soát ngân quỹ, quản lý con dấu, kế toán quản lý thông tin, v.v ... Hàng loạt hệ thống kiểm soát và các hoạt động kiểm soát liên quan đã được thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, cơ chế giám sát liên quan đang dần hoàn thiện để đảm bảo việc thực hiện kiểm soát nội bộ của công ty có hiệu quả.

2. Bảo vệ quyền lợi của nhân viên

Năm 2020, công ty sẽ tiếp tục tuân thủ nguyên tắc “cởi mở, công bằng và công bằng” trong sử dụng lao động, thực hiện quan điểm nguồn nhân lực “người lao động là giá trị cốt lõi của công ty”, luôn đặt con người lên hàng đầu, tôn trọng và thấu hiểu, chăm sóc người lao động, chấp hành nghiêm chỉnh và cải tiến việc làm, Đào tạo, sa thải, trả lương, đánh giá, thăng chức, thưởng phạt và các hệ thống quản lý nhân sự khác đảm bảo sự phát triển ổn định nguồn nhân lực của công ty. Đồng thời, công ty tiếp tục nâng cao chất lượng nhân viên bằng cách tăng cường đào tạo nhân viên và giáo dục thường xuyên, thông qua các cơ chế khuyến khích để giữ chân những nhân tài xuất sắc và đảm bảo sự ổn định của nhân sự. Thực hiện thành công phương án sở hữu cổ phiếu của người lao động, phát huy tinh thần nhiệt huyết và sự gắn kết của người lao động, chung sức phát triển doanh nghiệp.
(1) Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên
Công ty thu hút những nhân tài xuất sắc theo yêu cầu của công ty thông qua nhiều kênh, nhiều phương thức và tổng thể, bao trùm về quản lý, công nghệ, ... và tuân theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, nhất trí để giao kết hợp đồng lao động dưới hình thức văn bản. Trong quá trình làm việc, công ty xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm theo yêu cầu công việc và nhu cầu cá nhân, đồng thời thực hiện đạo đức nghề nghiệp, nâng cao nhận thức kiểm soát rủi ro và đào tạo kiến ​​thức chuyên môn cho mọi đối tượng nhân viên, đồng thời thực hiện đánh giá kết hợp với yêu cầu đánh giá. Cố gắng đạt được sự phát triển và tiến bộ chung giữa công ty và nhân viên.
(2) Bảo vệ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên và sản xuất an toàn
Công ty đã thiết lập và cải tiến hệ thống an toàn và sức khỏe lao động, thực hiện nghiêm túc các quy định và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn và sức khỏe lao động, giáo dục an toàn lao động và sức khỏe cho nhân viên, tổ chức đào tạo liên quan, xây dựng kế hoạch khẩn cấp liên quan và thực hiện các cuộc diễn tập, cung cấp đầy đủ và cung cấp bảo hộ lao động kịp thời. , Đồng thời tăng cường bảo vệ các công việc liên quan đến rủi ro nghề nghiệp. Công ty rất coi trọng vấn đề an toàn trong sản xuất, với hệ thống sản xuất an toàn phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn quốc gia và ngành, đồng thời tiến hành kiểm tra sản xuất an toàn một cách thường xuyên. Vào năm 2020, công ty sẽ thực hiện nhiều hoạt động độc đáo khác nhau, tổ chức các cuộc diễn tập kế hoạch ứng phó khẩn cấp sự cố môi trường và an toàn, nâng cao nhận thức của người lao động về sản xuất an toàn; Đẩy mạnh công tác kiểm toán nội bộ về an toàn, Thúc đẩy công tác an toàn của công ty đi vào hoạt động quản lý bình thường, để công tác an toàn nội bộ của công ty không có ngõ cụt.
(3) Đảm bảo phúc lợi cho người lao động
Công ty có ý thức xử lý và thanh toán các khoản bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản cho người lao động phù hợp với các yêu cầu liên quan và cung cấp các bữa ăn lao động bổ dưỡng. Công ty không chỉ đảm bảo mức lương của người lao động cao hơn mức bình quân chung của địa phương mà còn tăng dần lương theo trình độ phát triển của công ty, để mọi người lao động cùng chia sẻ kết quả phát triển doanh nghiệp.
(4) Thúc đẩy sự hài hòa và ổn định của quan hệ nhân viên
Để phù hợp với yêu cầu của các quy định có liên quan, công ty đã thành lập tổ chức công đoàn để quan tâm và coi trọng các yêu cầu hợp lý của người lao động nhằm đảm bảo người lao động được hưởng đầy đủ các quyền trong quản trị công ty. Đồng thời, công ty coi trọng việc chăm lo nhân văn, tăng cường giao lưu, trao đổi với người lao động, làm phong phú thêm các hoạt động văn nghệ, thể thao của người lao động, xây dựng mối quan hệ nhân viên hài hòa, bền chặt. Ngoài ra, thông qua việc lựa chọn và khen thưởng những nhân viên xuất sắc, sự nhiệt tình của nhân viên được phát huy hết mức, sự công nhận của nhân viên về văn hóa doanh nghiệp được cải thiện và nâng cao sức mạnh hướng tâm của công ty. Người lao động công ty cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, tích cực chung tay giúp đỡ khi người lao động gặp khó khăn để cùng nhau vượt qua khó khăn.

3. Bảo vệ quyền và lợi ích của nhà cung cấp và khách hàng

Xuất phát từ tầm cao của chiến lược phát triển doanh nghiệp, công ty luôn coi trọng trách nhiệm của mình đối với nhà cung cấp và khách hàng, đối xử chính trực với nhà cung cấp và khách hàng.
(1) Công ty liên tục cải tiến quy trình mua sắm, thiết lập hệ thống mua sắm công bằng và công bằng, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh tốt cho các nhà cung cấp. Công ty đã lập hồ sơ nhà cung cấp và nghiêm túc tuân thủ, thực hiện các hợp đồng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà cung cấp. Công ty tăng cường hợp tác kinh doanh với các nhà cung cấp và thúc đẩy sự phát triển chung của hai bên. Công ty tích cực thúc đẩy công tác kiểm toán nhà cung cấp, và việc tiêu chuẩn hóa và tiêu chuẩn hóa công việc mua sắm đã được cải thiện hơn nữa. Một mặt, nó đảm bảo chất lượng của sản phẩm mua vào, mặt khác, nó cũng thúc đẩy việc nâng cao trình độ quản lý của chính nhà cung cấp.
(2) Công ty coi trọng công tác chất lượng sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, thiết lập cơ chế quản lý chất lượng sản phẩm lâu dài và hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, có trình độ sản xuất kinh doanh hoàn thiện. Công ty kiểm tra sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn và quy trình kiểm định. Công ty đã thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, hệ thống quản lý môi trường ISO14001 và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO45001. Ngoài ra, công ty đã vượt qua nhiều chứng nhận có thẩm quyền quốc tế: chứng nhận chuỗi hành trình sản xuất và tiếp thị FSC-COC, kiểm toán trách nhiệm xã hội BSCI Châu Âu, v.v. Bằng cách thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng tỉ mỉ, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát và đảm bảo chất lượng ở mọi khía cạnh từ chất lượng thu mua nguyên liệu, kiểm soát quá trình sản xuất, kiểm soát liên kết bán hàng, dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng, v.v., để nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ và cung cấp cho khách hàng Để đạt được sản phẩm an toàn và dịch vụ chất lượng cao.

4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Công ty biết rằng bảo vệ môi trường là một trong những trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty coi trọng việc ứng phó với sự nóng lên toàn cầu và chủ động tiến hành xác minh lượng khí thải carbon. Lượng khí thải carbon vào năm 2020 sẽ là 3.521 tấn. Công ty tuân thủ con đường sản xuất sạch hơn, kinh tế vòng tròn và phát triển xanh, loại bỏ các phương pháp sản xuất năng lượng cao, ô nhiễm cao và công suất thấp, chịu trách nhiệm duy trì môi trường của các bên liên quan và đạt được sự phát triển bền vững, đồng thời nỗ lực ảnh hưởng đến các bên trong chuỗi cung ứng, Đã hiện thực hóa việc phát triển sản xuất xanh cho các nhà cung cấp và phân phối thượng nguồn và hạ nguồn của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp trong ngành cùng thực hiện con đường phát triển xanh và bền vững. Công ty tích cực cải thiện môi trường làm việc của người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, thoải mái, bảo vệ người lao động và công chúng khỏi tác hại, bảo vệ môi trường, xây dựng doanh nghiệp hiện đại xanh và sinh thái.

5. Quan hệ cộng đồng và phúc lợi công cộng

Tinh thần của doanh nghiệp: đổi mới và đột phá, trách nhiệm xã hội. Công ty từ lâu đã cam kết phát triển các chính sách phúc lợi công cộng, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và các hoạt động phúc lợi công cộng khác. Trách nhiệm với Môi trường: Các công ty tuân thủ con đường sản xuất sạch hơn, kinh tế vòng tròn và phát triển xanh để đạt được sự phát triển bền vững. Ví dụ, vào năm 2020, các công ty sẽ xây dựng kế hoạch giảm tiêu thụ năng lượng và cải thiện môi trường, từ nguyên liệu thô, tiêu thụ năng lượng, "chất thải rắn, nước thải, nhiệt thải, khí thải, v.v." "Công tác quản lý thiết bị xuyên suốt toàn bộ chu trình sản xuất, đồng thời nỗ lực xây dựng thương hiệu doanh nghiệp" tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường ". Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào cộng đồng và các hoạt động phúc lợi công cộng".

Công ty TNHH Tập đoàn Công nghệ Tre Long

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

1

Thời gian đăng: 06-01-2021

Cuộc điều tra

Mọi thắc mắc về sản phẩm hoặc bảng giá của chúng tôi, vui lòng để lại email của bạn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.

Hãy để lại lời nhắn:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi.